Formand

Ole Larsen

Telefon 40177114

Medlem

Anders Yding

Telefon 20926028

Medlem

Aage Ørbæk

Telefon 22524003

Revision

Jens Henrik Kirkegaard & Irene Jensen

Driftsansvarlig

Kaj Andersen

Telefon 30914704

Kasserer

Elis Sørensen

Telefon 23493609

Suppleant

Hans Larsen