Online reservation Ungdomsfester

Online reservation andre fester

Betaling


Depositum indbetales ved kontraktens indgåelse og det fulde lejebeløb betales senest 60 dage før udlevering af nøgle til huset, enten via bank (Arbejdernes Landsbank, reg. nr. 5370, konto nr. 0000253 461) eller kontant. Venligst husk at påføre navn og dato for lejemålet ved indbetaling.

Ved aflysning mindre end 60 dage før lejedato, er depositum tabt. Ved aflysning mere end 60 dage før lejeaftalen, tilbagebetales halvdelen af depositummet

Ved underskrivelse erklærer lejer sig indforstået med reglementet for Mesing Forsamlingshus.

Lejeprisen inkluderer: El, vand, varme, kaffefiltre, toiletpapir, sæbe til opvaskemaskinen samt rengøring max 2 ½ time (3½ time ved ungdomsfester) - 1½ time ved Lille sal, hvis der kræves yderligere rengøring betales ekstra, p.t. 500,- i timen + moms)