Online reservation Ungdomsfester

Online reservation andre fester

Betaling


Depositum indbetales ved kontraktens indgåelse og det fulde lejebeløb betales senest 8 dage før udlevering af nøgle til huset, enten via bank (Nordea, reg. nr.2640, konto nr. 9490 153 770) eller kontant. Venligst husk at påføre navn og dato for lejemålet ved indbetaling.

Ved aflysning mindre end 60 dage før lejedato, er depositum tabt. Ved aflysning mere end 60 dage før lejeaftalen, tilbagebetales halvdelen af depositummet

Ved underskrivelse erklærer lejer sig indforstået med reglementet for Mesing Forsamlingshus.

Lejeprisen inkluderer: El, vand, varme, kaffefilter, toiletpapir, håndklæder, viskestykker, sæbe til opvaskemaskinen samt rengøring (max 2 ½ timer( 1½ timer ved Lille sal), hvis der kræves yderligere rengøring betales ekstra, p.t. 500,- i timen inkl. moms)