VANDVÆRKET FOR MESING BY A.m.b.a.


Vandværket for Mesing by har sit forsyningsområde i ogomkring Mesing by, og tæller i dag 95 forbrugere, og sælgerderudover vand til Mesing øst vandværkVandværket har 2 boringer, som begge ligger på vandværks-grunden ved Bakkevænget, og producerer vand af bedstekvalitet, med en hårdhed på 11,75dh. Se i øvrigt vedhæftedekopi af sidste analyse.

Der er gennem de sidste 10 år foretaget en løbende moderni-sering af boringer, pumper, filtre og ledningsnet, således atvandværket i dag fremstår som et moderne veldrevet vand-værk med en sund økonomi.

Bestyrelsen består af følgende:

Ole Larsen (Formand)                                    tlf.40177114

Elis Sørensen (Kasserer)                                 tlf.23493609

Kaj Andersen (Driftsansvarlig)                         tlf.30914704

Anders Yding (Bestyrelsesmedlem)                 tlf.20926028

Aage Ørbæk (Bestyrelsesmedlem)                   tlf.22524003

Lars Bæk Johannesen (Suppleant)                

Jens Evald Andersen og Irene Jensen

Ny vandtank

Billeder fra 100 års jubilæum

Bundfælningstank og trappe

Stikledning til kirken

Renovering af boring

Arkiv

Tilmeld nyhedsbrev for mesing.dk

Modtag en e-mail med nyheder

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet